Egészségügyi veszélyes hulladék szállítás és azt megelőző teendők

2023. márc 30. | Egészségügyi veszélyeshulladék-szállítás

Az egészségügyi veszélyes hulladék szállítást nyugodtan ránk bízhatod, és most segítünk abban is, hogy mire figyelj a gyűjtéssel, tárolással kapcsolatban!

Egyre kevesebben bíznak a magyar közegészségügyi ellátásban, így nem meglepő, hogy elképesztő ütemben növekszik a magán fenntartású intézmények száma. Az üzemeltetéssel összefüggő szigorú szabályozás természetesen a privát intézményekre is vonatkozik, ez pedig számos egyéb, vonatkozó tevékenység mellett a hulladékgazdálkodásra is kiterjed, ezzel kapcsolatban a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet az irányadó.

Mi minősül egészségügyi veszélyes hulladéknak?

Egészségügyi veszélyeshulladék-szállításAz egészségügyi veszélyes hulladékok kategóriájába soroljuk az összes olyan anyagot és egyszer használatos eszközt, ami érintkezett az ellátott személy testnedvével, váladékával, ürülékével. Ezen belül a legjelentősebb területek a következők:

  • Használt éles, hegyes eszközök, például injekciós tűk, infúziós szerelékek, tárgylemezek, valamint ampullák
  • Vér és vérkészítmények, szervmaradványok, fel nem ismerhető testrészek, váladékok, kórbonctani vizsgálati anyagok
  • Fertőzésveszélyes, vérrel, váladékkal szennyezett kötszerek, egyszer használatos katéterek, egyéb betegellátási hulladékok

Ezeken felül ide soroljuk a citosztatikummal szennyezett anyagokat és eszközöket, például ágyneműt, vizeletgyűjtő tasakot, kesztyűt, továbbá a génsebészeti hulladékokat, sőt, még a légszűrő berendezések mikrobiológiai szűrőbetétjeit is.

A hulladékkezelés egy több lépésből álló folyamat, ami a gyűjtéssel és tárolással veszi kezdetét, majd a szállítással folytatódik, ezt az előkezelés követi, az utolsó fázis pedig az ártalmatlanítás. Amit fontos tudnod, hogy ezek közül az első kettő, tehát a gyűjtés és tárolás a termelő felelősségi körébe tartozik.

A gyűjtéssel, tárolással kapcsolatos tudnivalók

A feladat a besorolással kezdődik, ez azt jelenti, hogy a hulladéknak kapnia kell egy EWC/HAK kódot, valamint egy UN számot, és ha ez megtörtént, akkor a megfelelő gyűjtő eszközbe kell helyezni. A csomagolóeszközöket szintén az előírásoknak megfelelően kell kiválasztani:

  • Éles, hegyes eszközök esetén mindenképpen merev falú, szúrásálló csomaglásról kell gondoskodni
  • A fertőző hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérüléseknek ellenálló gyűjtőedénybe kell tenni (ami lezárást követően nem nyitható roncsolásmentesen)
  • Minden egyéb egészségügyi veszélyes hulladékhoz megfelelő a hulladékgyűjtő zsákok alkalmazása

A gyűjtés során kötelező védőfelszerelést viselni, melyeket elhasználódásukat követően szintén veszélyes hulladékként kell kezelni. A speciálisnak minősülő egészségügyi veszélyes hulladék, mint amilyen például a fertőzésveszélyes hulladék, legfeljebb 2 napig, hűtve tárolás esetén 30 napig tárolható.

A szakszerű szállítás feltételei

Egészségügyi veszélyeshulladék-szállításA gyűjtésen és tároláson túl a termelő utolsó feladata az ártalmatlanításra történő átadás, vagyis az egészségügyi veszélyes hulladék szállítás megszervezése. Innentől a megbízott partner felelőssége a vonatkozó előírások betartása, Neked mindössze egy programtervet kell egyeztetned a kiszemelt céggel, ettől függetlenül nem árt, ha nagyjából tisztában vagy azzal, hogy melyek a szakszerű és szabályos szállítás feltételei.

Mindenekelőtt fontos tudnod, hogy ilyen tevékenység csak a Környezetvédelmi Főfelügyelőség engedélyével végezhető, a szállításra vonatkozó előírásokat pedig az ADR foglalja magába, ez a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. A gépkocsivezetőknek rendelkezniük kell a vonatkozó szakvizsgákkal, továbbá a járműveknek is meg kell felelniük az előírásoknak és természetesen rendszeres fertőtlenítésre szorulnak.

Reméljük, mindezek alapján könnyebben eligazodsz majd a hulladékgazdálkodási tevékenység rejtelmeiben, ha pedig még nem találtál partnert az egészségügyi veszélyes hulladék szállításra, fordulj hozzánk bizalommal!


Elérhetõségek
Telefon:+36702995760
E-mail: imrekornyezetvedelmikft@gmail.com